• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
Welcome to MP3 Kingdom, Enjoy your Music
Chinese
1
Lotus Out of Water - Hong Ting

Lotus Out of Water

  Hong Ting

2
Song of Joy - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Song of Joy

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

3
Tune for Chinese Opera - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Tune for Chinese Opera

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

4
Frantic Dances of Golden Serpent - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Frantic Dances of Golden Serpent

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

5
Lion Dance - Heart of the Dragon Ensemble

Lion Dance

  Heart of the Dragon Ensemble

6
Ah-Do-Qing-Ah-Si-Er - Hong Ting

Ah-Do-Qing-Ah-Si-Er

  Hong Ting

7
The Fisherman's Song At Dusk - Hong Ting

The Fisherman's Song At Dusk

  Hong Ting

8
Celebration - Heart of the Dragon Ensemble

Celebration

  Heart of the Dragon Ensemble

9
Lofty Mountains and Flowing Waters - Xiang Sihua & Zhang Wei-Liang

Lofty Mountains and Flowing Waters

  Xiang Sihua & Zhang Wei-Liang

10
Pearls Dropping Onto the Jade Plate - Anna Guo

Pearls Dropping Onto the Jade Plate

  Anna Guo

11
Liu Yang River - Hong Ting

Liu Yang River

  Hong Ting

12
Splendor Night Vision - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Splendor Night Vision

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

13
Melody of Black Bamboo - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Melody of Black Bamboo

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

14
Autumn Moon Over Still Lake - Hong Ting

Autumn Moon Over Still Lake

  Hong Ting

15
Winter Ducks Play On Water - Hong Ting

Winter Ducks Play On Water

  Hong Ting

16
Milking Song - Hong Ting

Milking Song

  Hong Ting

17
Good News Deliverd By Thunder - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Good News Deliverd By Thunder

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

18
The Silent Moon Mirrored In the Fish Pond - Lou Huiping & Zhang Wei-Liang

The Silent Moon Mirrored In the Fish Pond

  Lou Huiping & Zhang Wei-Liang

19
The Hang-Down Curtain - Hong Ting

The Hang-Down Curtain

  Hong Ting

20
Meditation - Phil Thornton

Meditation

  Phil Thornton

21
New Year Is Coming - Heart of the Dragon Ensemble

New Year Is Coming

  Heart of the Dragon Ensemble

22
Litchi Bay - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Litchi Bay

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

23
Galloping Over the Vast Grasslands - Anna Guo

Galloping Over the Vast Grasslands

  Anna Guo

24
The Sorrow of Lady Zhaojun - Anna Guo

The Sorrow of Lady Zhaojun

  Anna Guo

25
Spring Festival - Heart of the Dragon Ensemble

Spring Festival

  Heart of the Dragon Ensemble

26
Merry All the Way - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Merry All the Way

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

27
Dragon Boat - Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

Dragon Boat

  Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

28
Higher and Higher - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Higher and Higher

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

29
Fireworks - Heart of the Dragon Ensemble

Fireworks

  Heart of the Dragon Ensemble

30
A Bit of Gold - Hong Ting

A Bit of Gold

  Hong Ting

31
A Welcome Return - Phil Thornton

A Welcome Return

  Phil Thornton

32
Bow Dance - Anna Guo

Bow Dance

  Anna Guo

33
Harvest Celebration - Anna Guo

Harvest Celebration

  Anna Guo

34
What the Pipa Says - Lin Hai

What the Pipa Says

  Lin Hai

35
Romance Assembles Reunion - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Romance Assembles Reunion

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

36
Tea Picking Girls and Butterfly Dance - Heart of the Dragon Ensemble

Tea Picking Girls and Butterfly Dance

  Heart of the Dragon Ensemble

37
Jubilation - Heart of the Dragon Ensemble

Jubilation

  Heart of the Dragon Ensemble

38
A Boat Song in the River Region - Jiang Guoji

A Boat Song in the River Region

  Jiang Guoji

39
Once In a Blue Moon - Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

Once In a Blue Moon

  Xiao-Peng Jiang & The Chinese Orchestra of Shanghai Conservatory

40
Ancient Way of Life - Gong Yi & Zhang Wei-Liang

Ancient Way of Life

  Gong Yi & Zhang Wei-Liang

41
Flowing Waters - Chen Dongqing, Liu Minze & Zhang Wei-Liang

Flowing Waters

  Chen Dongqing, Liu Minze & Zhang Wei-Liang

42
Moon Over Guan-Shan Mountain - Hong Ting

Moon Over Guan-Shan Mountain

  Hong Ting

43
Butterfly Lovers - National Cinema Symphony Orchestra

Butterfly Lovers

  National Cinema Symphony Orchestra

44
The Peacock Flies to the Southeast - Li Baolin & Zhang Wei-Liang

The Peacock Flies to the Southeast

  Li Baolin & Zhang Wei-Liang

45
Feng Yang Drums - Heart of the Dragon Ensemble

Feng Yang Drums

  Heart of the Dragon Ensemble

46
Happiness - Heart of the Dragon Ensemble

Happiness

  Heart of the Dragon Ensemble

47
Ongmanibamai - HAYA Band

Ongmanibamai

  HAYA Band

48
Offering Sacrifices - Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

Offering Sacrifices

  Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

49
A Boat Floated through the Canyon - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

A Boat Floated through the Canyon

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

50
The Flickering of the Candle Flame - Anna Guo

The Flickering of the Candle Flame

  Anna Guo

51
Enjoying Plum Blossom at Liu-yun - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Enjoying Plum Blossom at Liu-yun

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

52
The Rising Sun - Hanggai

The Rising Sun

  Hanggai

53
In the Remote Country - Dai Ya

In the Remote Country

  Dai Ya

54
Spring Arrives On the Qing River - Anna Guo

Spring Arrives On the Qing River

  Anna Guo

55
Lingyin Temple - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Lingyin Temple

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

56
Reminiscent Journey of Chi-Bi - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Reminiscent Journey of Chi-Bi

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

57
Chant of Souls - Phil Thornton

Chant of Souls

  Phil Thornton

58
The Dance of the Yi People - Anna Guo

The Dance of the Yi People

  Anna Guo

59
Praising with Northern Tune - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Praising with Northern Tune

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

60
Elegant Orchid In Jieshi Tune - Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

Elegant Orchid In Jieshi Tune

  Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

61
Running Water - Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

Running Water

  Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

62
The View from the Pass - Phil Thornton

The View from the Pass

  Phil Thornton

63
Lotus Dance - Phil Thornton

Lotus Dance

  Phil Thornton

64
Calling Back the Spirit of the Dead - Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

Calling Back the Spirit of the Dead

  Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

65
Silent Sky - HAYA Band

Silent Sky

  HAYA Band

66
Three-Six - Anna Guo

Three-Six

  Anna Guo

67
Qinghai Lake - HAYA Band

Qinghai Lake

  HAYA Band

68
Reborn - HAYA Band

Reborn

  HAYA Band

69
Wild Fire - Samingad

Wild Fire

  Samingad

70
Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

71
The Unworldly Beauty - the Wild Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

The Unworldly Beauty - the Wild Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

72
Temple Valley - Phil Thornton

Temple Valley

  Phil Thornton

73
Happy Man - Heart of the Dragon Ensemble

Happy Man

  Heart of the Dragon Ensemble

74
Wandering - Samingad

Wandering

  Samingad

75
Happiness - Lin Hai

Happiness

  Lin Hai

76
Dancer in the Darkness - HAYA Band

Dancer in the Darkness

  HAYA Band

77
Ying Chun Flowers - Heart of the Dragon Ensemble

Ying Chun Flowers

  Heart of the Dragon Ensemble

78
Heaven - Tengger

Heaven

  Tengger

79
Plum Blossom Melody - Three Variations - Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

Plum Blossom Melody - Three Variations

  Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

80
Resolution - Phil Thornton

Resolution

  Phil Thornton

81
Snow Mountain - HAYA Band

Snow Mountain

  HAYA Band

82
Plum Blossom Princess Shoyang - Shi Zhi-You

Plum Blossom Princess Shoyang

  Shi Zhi-You

83
Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

84
Cloudy Day - Roy Kim

Cloudy Day

  Roy Kim

85
Fishing by the River - Shi Zhi-You

Fishing by the River

  Shi Zhi-You

86
Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

87
Jasmine Flower - National Cinema Symphony Orchestra

Jasmine Flower

  National Cinema Symphony Orchestra

88
Passed Time - HAYA Band

Passed Time

  HAYA Band

89
Hanshan Temple - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Hanshan Temple

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

90
Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

91
Myth - Samingad

Myth

  Samingad

92
Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

93
Rainbow Raiment Song (Pipa, Erhu & Xiao) - Wu Man

Rainbow Raiment Song (Pipa, Erhu & Xiao)

  Wu Man

94
Golden Bracelet - HAYA Band

Golden Bracelet

  HAYA Band

95
Boating On Lake Chao - Zhan Yongming

Boating On Lake Chao

  Zhan Yongming

96
恭喜恭喜 - Angeline Wong

恭喜恭喜

  Angeline Wong

97
Song of a Warm Southerly Breeze - Zhang Wei-Liang

Song of a Warm Southerly Breeze

  Zhang Wei-Liang

98
Festival In the Tian Mountains - Anna Guo

Festival In the Tian Mountains

  Anna Guo

99
Mandala Equilibrium - Phil Thornton

Mandala Equilibrium

  Phil Thornton

100
New Year - Heart of the Dragon Ensemble

New Year

  Heart of the Dragon Ensemble

101
A-Thousand-Eye-And-A-Thousand-Hand Bodhisattva Kuan Yin - Shi Zhi-You

A-Thousand-Eye-And-A-Thousand-Hand Bodhisattva Kuan Yin

  Shi Zhi-You

102
Shou Lin Temple - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Shou Lin Temple

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

103
Flowers on the River - Shi Zhi-You

Flowers on the River

  Shi Zhi-You

104
Lofty Mountains and Flowing River - Little A

Lofty Mountains and Flowing River

  Little A

105
Mandala Ascent - Phil Thornton

Mandala Ascent

  Phil Thornton

106
The Flowing Water From High Mountain - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

The Flowing Water From High Mountain

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

107
The Appicot-Blossoming In Southern China - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

The Appicot-Blossoming In Southern China

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

108
Monastery in the Mountain - Wang Hsun

Monastery in the Mountain

  Wang Hsun

109
Ta-Er Temple - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Ta-Er Temple

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

110
Bamboo - Shi Zhi-You

Bamboo

  Shi Zhi-You

111
Happy for the Rain in the Pavilion - Shi Zhi-You

Happy for the Rain in the Pavilion

  Shi Zhi-You

112
The Rising Sun - Hanggai

The Rising Sun

  Hanggai

113
Erquan Ying Yue (Reflections of the Moon On Erquan) [Reflets de la lune sur l'Erquan] - Guo Gan

Erquan Ying Yue (Reflections of the Moon On Erquan) [Reflets de la lune sur l'Erquan]

  Guo Gan

114
Mongolian - Tengger

Mongolian

  Tengger

115
Spring Rain In Li River - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Spring Rain In Li River

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

116
Essence of the Green - Zhang Wei-Liang

Essence of the Green

  Zhang Wei-Liang

117
Mooring In Fengchiao At Night - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Mooring In Fengchiao At Night

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

118
A Joyful Reunion - Li Zengguang

A Joyful Reunion

  Li Zengguang

119
The Vast Grassland - Hanggai

The Vast Grassland

  Hanggai

120
Apricot Blossom Lady Yang Gui-fei - Shi Zhi-You

Apricot Blossom Lady Yang Gui-fei

  Shi Zhi-You

121
Moon Falling to West Lake - Zhang Wei-Liang

Moon Falling to West Lake

  Zhang Wei-Liang

122
漂浪之女 - Jody Chiang

漂浪之女

  Jody Chiang

123
Festival - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Festival

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

124
Dancing Rhythm - Yan Ani

Dancing Rhythm

  Yan Ani

125
微风细雨 - 楊曼莉

微风细雨

  楊曼莉

126
An Ancient Temple in Sunset - Wang Hsun

An Ancient Temple in Sunset

  Wang Hsun

127
Ode to Kuan-Yin Bodhisattva (III) Extended Version [Instrumental] - Dream Lotus Symphony Orchestra

Ode to Kuan-Yin Bodhisattva (III) Extended Version [Instrumental]

  Dream Lotus Symphony Orchestra

128
Imitation of DONG Bei-yuanSingleQuotes Landscape - Shi Zhi-You

Imitation of DONG Bei-yuanSingleQuotes Landscape

  Shi Zhi-You

129
Rainbow - Samingad

Rainbow

  Samingad

130
褪色的戀情 (版本一) - Jody Chiang

褪色的戀情 (版本一)

  Jody Chiang

131
舞女 - Long Piao-Piao

舞女

  Long Piao-Piao

132
Listen to the Spring - Zhang Wei-Liang

Listen to the Spring

  Zhang Wei-Liang

133
Flowers On the Brocade - Hong Ting

Flowers On the Brocade

  Hong Ting

134
Ping Hu Qiu Yue (Autumn Moon On the Calm Lake) [Lune d'automne sur le lac calme] - Guo Gan

Ping Hu Qiu Yue (Autumn Moon On the Calm Lake) [Lune d'automne sur le lac calme]

  Guo Gan

135
彩云追月 - 李維

彩云追月

  李維

136
相思夢 - Jody Chiang

相思夢

  Jody Chiang

137
Buddhist Music in the Spiritual Mountain - Wang Hsun

Buddhist Music in the Spiritual Mountain

  Wang Hsun

138
Peach Blossom Lady Xi - Shi Zhi-You

Peach Blossom Lady Xi

  Shi Zhi-You

139
New Opening - Anna Guo

New Opening

  Anna Guo

140
River of Fragrance - Zhang Wei-Liang

River of Fragrance

  Zhang Wei-Liang

141
Tea Beauties - Zhang Wei-Liang

Tea Beauties

  Zhang Wei-Liang

142
Willows after Thunder Rain - Shi Zhi-You

Willows after Thunder Rain

  Shi Zhi-You

143
鼓聲若響 - New Formosa Band

鼓聲若響

  New Formosa Band

144
Birds Over the Southern River - Heart of the Dragon Ensemble

Birds Over the Southern River

  Heart of the Dragon Ensemble

145
The Sound of Bell From the Temple - Wang Hsun

The Sound of Bell From the Temple

  Wang Hsun

146
Taste Zen in Tea - Zhang Wei-Liang

Taste Zen in Tea

  Zhang Wei-Liang

147
Spring Morning in Snow Mountain - Fan Shange

Spring Morning in Snow Mountain

  Fan Shange

148
High Mountains and Flowing Waters - 夏冰

High Mountains and Flowing Waters

  夏冰

149
Lotus Blossom Xi Shi - Shi Zhi-You

Lotus Blossom Xi Shi

  Shi Zhi-You

150
Rocks - Shi Zhi-You

Rocks

  Shi Zhi-You

151
Pomegranate Blossom Zhong Kui - Shi Zhi-You

Pomegranate Blossom Zhong Kui

  Shi Zhi-You

152
Peony Li Bai - Shi Zhi-You

Peony Li Bai

  Shi Zhi-You

153
Rain and Tea - Zhang Wei-Liang

Rain and Tea

  Zhang Wei-Liang

154
Song of Puyuma - Samingad

Song of Puyuma

  Samingad

155
A Folk Tune of Xipi Flower Drum - Zhan Yongming

A Folk Tune of Xipi Flower Drum

  Zhan Yongming

156
Both are Forgotten - Zhang Wei-Liang

Both are Forgotten

  Zhang Wei-Liang

157
Liang Xiao (A Beautiful Night) [Une belle nuit] - Guo Gan

Liang Xiao (A Beautiful Night) [Une belle nuit]

  Guo Gan

158
Green Fragrance - Zhang Wei-Liang

Green Fragrance

  Zhang Wei-Liang

159
Water Leakage Lotus - Little A

Water Leakage Lotus

  Little A

160
Nest Lake - Shi Zhi-You

Nest Lake

  Shi Zhi-You

161
Temple Dream - Zhang Wei-Liang

Temple Dream

  Zhang Wei-Liang

162
The Night Rain Outside the Window - Little A

The Night Rain Outside the Window

  Little A

163
Eighteen Years Old - Samingad

Eighteen Years Old

  Samingad

164
Han Gong Qiu Yue (Autumn Moon Over the Palace of the Han) [Lune d'automne sur le palais des Han] - Guo Gan

Han Gong Qiu Yue (Autumn Moon Over the Palace of the Han) [Lune d'automne sur le palais des Han]

  Guo Gan

165
The Sound of Bell from the Monastery - Wang Hsun

The Sound of Bell from the Monastery

  Wang Hsun

166
Gao Shan Liu Shui (高山流水) - Chinese New Year Collective

Gao Shan Liu Shui (高山流水)

  Chinese New Year Collective

167
Drunken is the Bone, Awaken is the Soul - Zhang Wei-Liang

Drunken is the Bone, Awaken is the Soul

  Zhang Wei-Liang

168
Waves of Willows - Zhang Wei-Liang

Waves of Willows

  Zhang Wei-Liang

169
Samsara - HAYA Band

Samsara

  HAYA Band

170
As Free as the Clouds - Zhang Wei-Liang

As Free as the Clouds

  Zhang Wei-Liang

171
Rain Talking - Zhang Wei-Liang

Rain Talking

  Zhang Wei-Liang

172
Ambush from All Sides - Little A

Ambush from All Sides

  Little A

173
Ducks Play in Water - Little A

Ducks Play in Water

  Little A

174
Song of Four Seasons - Dai Ya

Song of Four Seasons

  Dai Ya

175
The Way of Love - Michelle Pan

The Way of Love

  Michelle Pan

176
Lullaby - Samingad

Lullaby

  Samingad

177
No Nothing At All - Zhang Wei-Liang

No Nothing At All

  Zhang Wei-Liang

178
Man San Liu (Three Six Slow Version) [Trois six version lente] - Guo Gan

Man San Liu (Three Six Slow Version) [Trois six version lente]

  Guo Gan

179
Kazakh Song - Wu Man

Kazakh Song

  Wu Man

180
Love of Lanyu - Samingad

Love of Lanyu

  Samingad

181
Intoxicating Colors of Tea - Zhang Wei-Liang

Intoxicating Colors of Tea

  Zhang Wei-Liang

182
白牡丹 The White Peony - Sarah Chen

白牡丹 The White Peony

  Sarah Chen

183
Morning Bell Gatha - Chyi Yu

Morning Bell Gatha

  Chyi Yu

184
The Moon Rises - Little A

The Moon Rises

  Little A

185
Lord Have Mercy - Samingad

Lord Have Mercy

  Samingad

186
Beautiful Rice Grain - Samingad

Beautiful Rice Grain

  Samingad

187
Gongxi Happy New Year - GNP All Stars

Gongxi Happy New Year

  GNP All Stars

188
A Man Shoule Be of Self-help - Tam Sik Hay, Donald Cheung, Albert Lui & Patrick Lui

A Man Shoule Be of Self-help

  Tam Sik Hay, Donald Cheung, Albert Lui & Patrick Lui

189
Sen-no Kaze-ni Natte - 曹 雪晶

Sen-no Kaze-ni Natte

  曹 雪晶

190
Shanghai Fan Guan (Shanghai Taverns) [Tavernes de Shanghai] - Guo Gan

Shanghai Fan Guan (Shanghai Taverns) [Tavernes de Shanghai]

  Guo Gan

191
Fortune and Kindness Words - Little A

Fortune and Kindness Words

  Little A

192
Sai Ma (Horse Race) [Course de chevaux] - Guo Gan

Sai Ma (Horse Race) [Course de chevaux]

  Guo Gan

193
Dragon Threw up the Pear - Little A

Dragon Threw up the Pear

  Little A

194
Hibiscus of Autumn - Little A

Hibiscus of Autumn

  Little A

195
Chinese Meditation Music - Asian Flute Music - Asian Zen Meditation

Chinese Meditation Music - Asian Flute Music

  Asian Zen Meditation

196
Welcome for Guests - Little A

Welcome for Guests

  Little A

197
Xiang Shui Nu Hai (Scented Maiden) [Jeune fille parfumée] - Guo Gan

Xiang Shui Nu Hai (Scented Maiden) [Jeune fille parfumée]

  Guo Gan

198
Aging of a Beauty (From "Nirvana in Fire") - Peter Johnston

Aging of a Beauty (From "Nirvana in Fire")

  Peter Johnston

199
Kong Shan Niao Yu (Bird Calls in the Desolate Mountains) [Appels d'oiseaux sur les montagnes désolées] - Guo Gan

Kong Shan Niao Yu (Bird Calls in the Desolate Mountains) [Appels d'oiseaux sur les montagnes désolées]

  Guo Gan

200
Mu Yang Nu (The Shepherdess) [La petite bergère] - Guo Gan

Mu Yang Nu (The Shepherdess) [La petite bergère]

  Guo Gan